historiek van de vriendenkring

De eerste stappen werden gezet door dhr. Vandenbilcke Robert in het jaar 1973.
De eerste brief aan de toekomstige leden:


Toekomstige VRIKAWE-er

Hier zijn we dan.
Wie we zijn?
Mensen als Uzelf die om den brode in het Kadaster zwoegen.
Wat we zijn?
Eigenlijk nog niet veel. Hoe gek het ook moge klinken, alleen nog maar het bestuur van een vereniging zonder leden.
Waarom we er zijn?
Omdat we dachten dat er eindelijk eens iets moest gedaan worden om in West-Vlaanderen reeds een oude droom over een vriendenkring werkelijkheid doen worden.
Wat onze bedoeling is?
Zeker niet een VRIENDJES-kring maken. Maar wel een VRIENDEN-kring, waarvan de Kadasterman (vrouw), zonder onderscheid van rang of stand, volwaardig lid kan worden.
Wat onze preciese bedoelingen zijn leest U in de bijgevoegde statuten.
Bent U geïnteresseerd?
Aarzel dan niet. Wendt U tot de VRIKAWE-afgevaardigde van Uw werkkring en sluit aan. U hoort erbij!
Wat U dit gaat kosten?
Per maand gerekend de prijs van EEN stevige pint (10 F).
U begrijpt best dat we niet elke maand bij U kunnen aankloppen.
Daarom betaald U in eenmaal 120 F per jaar.
Wat U krijgt voor Uw geld?
Hoe eigenaardig ook, dit hangt in grote mate van Uzelf af.
Als vereniging die zichzelf moet bedruipen, zijn onze mogelijkheden rechtstreeks evenredig met de verworven inkomsten (de lidgelden). Door lid te worden verhoogt U rechtstreeks onze mogelijkheden.
Wilt U ons beter leren kennen?
Dat kan.
We geven U rendez-vous op zaterdag 19 mei 1973 te Zedelgem, in zaal DE GROEN MEERSEN, rond 19u30 voor:
- 1° onze eerste algemene vergadering : voor leden VRIKAWE-ers
- 2° ons eerste officiële VRIKAWE-bal : voor alle Kadaster-mensen (met bijhorende partner).

Het juiste uur van de samenkomst en andere bijkomende inlichtingen laten wij U nog weten.
Eén zaak echter staat nu reeds vast. Wij zullen er zijn. U ook?

De eerste stappen werden gezet door dhr. Vandenbilcke Robert in het jaar 1973.
De eerste brief aan de toekomstige leden:

Toekomstige VRIKAWE-er

Hier zijn we dan.
Wie we zijn?
Mensen als Uzelf die om den brode in het Kadaster zwoegen.
Wat we zijn?
Eigenlijk nog niet veel. Hoe gek het ook moge klinken, alleen nog maar het bestuur van een vereniging zonder leden.
Waarom we er zijn?
Omdat we dachten dat er eindelijk eens iets moest gedaan worden om in West-Vlaanderen reeds een oude droom over een vriendenkring werkelijkheid doen worden.
Wat onze bedoeling is?
Zeker niet een VRIENDJES-kring maken. Maar wel een VRIENDEN-kring, waarvan de Kadasterman (vrouw), zonder onderscheid van rang of stand, volwaardig lid kan worden.
Wat onze preciese bedoelingen zijn leest U in de bijgevoegde statuten.
Bent U geïnteresseerd?
Aarzel dan niet. Wendt U tot de VRIKAWE-afgevaardigde van Uw werkkring en sluit aan. U hoort erbij!
Wat U dit gaat kosten?
Per maand gerekend de prijs van EEN stevige pint (10 F).
U begrijpt best dat we niet elke maand bij U kunnen aankloppen.
Daarom betaald U in eenmaal 120 F per jaar.
Wat U krijgt voor Uw geld?
Hoe eigenaardig ook, dit hangt in grote mate van Uzelf af.
Als vereniging die zichzelf moet bedruipen, zijn onze mogelijkheden rechtstreeks evenredig met de verworven inkomsten (de lidgelden). Door lid te worden verhoogt U rechtstreeks onze mogelijkheden.
Wilt U ons beter leren kennen?
Dat kan.
We geven U rendez-vous op zaterdag 19 mei 1973 te Zedelgem, in zaal DE GROEN MEERSEN, rond 19u30 voor:
- 1° onze eerste algemene vergadering : voor leden VRIKAWE-ers
- 2° ons eerste officiële VRIKAWE-bal : voor alle Kadaster-mensen (met bijhorende partner).

Het juiste uur van de samenkomst en andere bijkomende inlichtingen laten wij U nog weten.
Eén zaak echter staat nu reeds vast. Wij zullen er zijn. U ook?

 

  Met hartelijke groeten,

het bestuur  
   
  Voorzitter  Robert Vanden Bilcke
  Ondervoorzitter  Antoine De Laender
  Secretaris  Willy Van Lancker
  Penningmeester  Ademar Vandecasteele
  Bestuursleden  Etienne Gerard
    Armand Gillemon
    Carlos Lamote
    Rudolf Mesuere
    Guido Spriet
    Gilbert Steen
    Marc Vanachte
    Leon Voordecker

 

Uittreksel uit de allereerste Vrikawekrant van 13 mei 1976.

"Even voorstellen, voor zover dit nog zou nodig zijn : VRIKAWE = VRIendenkring KAdaster WEst-vlaanderen. Wanneer ik hier schrijf, dat onze vriendenkring reeds meer dan 10 jaar bestaat, dan zullen velen verbaasde ogen opentrekken. Nochthans niets is minder waar; even waar is echter ook dat deze vriendenkring hoofdzakelijk bestond op papier. Bij een oppensioenstelling werd door de Gewestelijke Directeur een "voorlopig" feestcomité samengesteld, dat zich de vriendenkring van het kadaster noemde. Dit was ook de enige activiteit van de vriendenkring.
Meer en meer werd echter de nood aangevoeld aan een reele vriendenkring, zoals die reeds in andere provincies bestond en zo werd op 01.01.1973 onder de stuwende kracht van de H. Vandenbilcke Robert "VRIKAWE" gesticht. Alras groeide onze vriendenkring uit tot een bloeiende vereniging (wie herinnert zich nog de zwemestafettewedstrijd, de Engelandreis...?).
Overplanting (mutaties van verschillende bestuursleden) en slechte voedingsbodem (gebrek aan interesse en medewerking van de leden) deden de VRIKAWE-boom wegkwijnen. Maar verheug je, de boom staat opnieuw in volle bloei. En ons inmiddels volledig gereorganiseerd bestuur belooft regelmatig eens flink aan die boom te schudden tot heil en profijt van zijn leden.
Het eerste, dat inmiddels uit die boom is gevallen is onze VRIKAWEKRANT. Wanneer wij ons tot hoofddoel gesteld hebben een nauwer contact tot stand te brengen tussen onze personeelsleden, dan hebben wij in de eerste plaats gezocht naar een medium om dit contact in de hand te werken. Dit medium moet dan de Vrikawe-Krant zijn, een informatieblad voor onze leden. Daarom doen wij beroep op iedereen om mede te werken aan de opbouw van ons informatieblad door het bezorgen van nuttige informatie of suggesties, teksten, kolder (humoristische tekeningen op stencil of een paar goeie moppen)... Dat kan allemaal overgemaakt worden aan een van de volgende mensen:

Voorzitter: Hampton Douglas (controle Brugge I)
Ondervoorzitter : Langbeen Jacques (Directie)
Secretaris : Steen Gilbert (inspectie Oostende)
Penningmeester : Spriet Guido (controle Oostende II)
Commissarissen : Vanneste Carlos (inspectie Kortrijk), Pollet Marcel(DGOAP), Mortier Ghislain (DGOAP), Debeuf Mia (Directie), Engels Roger (Directie), Vandenbilcke Robert (Controle Brugge I), Vanlancker Willy (controle Roeselare) "